JAVNA NABAVA

Objavljeno Dokument Detalji
14.11.2018

Treće izmjene i dopune Plana nabave za 2018.

Pogledaj
14.11.2018

Druge izmjene i dopune Plana nabave 2018.

Pogledaj
14.11.2018

Druge izmjene i dopune Plana nabave 2018.

Pogledaj
14.11.2018

Prve izmjene i dopune Plana nabave 2018.

Pogledaj
14.11.2018

Plan nabave Doma zdravlja Čakovec za 2018.g.

Pogledaj
20.09.2018

Izvješće o prethodnom savjetovanju

Pogledaj
20.09.2018

Registar ugovora o javnoj nabavi i ovirnih sporazuma za 2014 - ažurirano 22 02 2018

Pogledaj
20.09.2018

Registar ugovora o javnoj nabavi i ovirnih sporazuma za 2014.- ažurirano 03.08.2017

Pogledaj
20.09.2018

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - IZGRADNJA NOVE ZGRADE DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC - 4. FAZA (1)

Pogledaj
20.09.2018

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - IZGRADNJA NOVE ZGRADE DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC - 4. FAZA (2)

Pogledaj

Stranice