FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Objavljeno Dokument Detalji
20.12.2022

Prilog br. 2.  Financijskom planu Doma zdravlja Čakovec za 2023. godinu - Obrazloženje posebnog dijela

Pogledaj
20.12.2022

Prilog br. 1. Financijskom planu Doma zdravlja Čakovec za 2023. godinu - Obrazloženje općeg dijela

Pogledaj
20.12.2022

Financijski plan Doma zdravlja Čakovec za 2023. godinu

Pogledaj
21.07.2022

Polugodišnji izvještaj o izvršenju FInancijskog plana Doma zdravlja Čakovec za prvo polugodište 2022. godine

Pogledaj
07.02.2022

Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu - Dom zdravlja Čakovec

Pogledaj
07.02.2022

Obveze za 2021. godinu- Dom zdravlja Čakovec

Pogledaj
07.02.2022

P-VRIO za 2021. godinu - Dom zdravlja Čakovec

Pogledaj
07.02.2022

RAS funkcijski za 2021. godinu - Dom zdravlja Čakovec

Pogledaj
07.02.2022

Bilanca za 2021. godinu - Dom zdravlja Čakovec

Pogledaj
07.02.2022

PR-RAS za 2021. godinu - Dom zdravlja Čakovec

Pogledaj

Stranice