Dežurne- 040/372-301

LISTOPAD  2022

DATUM

 

ADRESA

RADNO VRIJEME

01.10.2022.
SUBOTA

 

Čakovec,
Prizemlje nove zgrade Doma zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e

15:00-20:00

02.10.2022.
NEDJELJA

 

Čakovec,
Prizemlje nove zgrade Doma zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00

08.10.2022.
SUBOTA

 

Čakovec,
Prizemlje nove zgrade Doma zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e

15:00-20:00

09.10.2022.
NEDJELJA

 

Čakovec,
Prizemlje nove zgrade Doma zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00

15.10.2022.
SUBOTA

 

Čakovec,
Prizemlje nove zgrade Doma zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e

15:00-20:00

16.10.2022.
NEDJELJA

 

Čakovec,
Prizemlje nove zgrade Doma zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00

22.10.2022.
SUBOTA

 

Čakovec,
Prizemlje nove zgrade Doma zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e

15:00-20:00

23.10.2022.
NEDJELJA

 

Čakovec,
Prizemlje nove zgrade Doma zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00

29.10.2022.
SUBOTA

  Čakovec,
Prizemlje nove zgrade Doma zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e
15:00-20:00

30.10.2022.
NEDJELJA

  Čakovec,
Prizemlje nove zgrade Doma zdravlja Čakovec, I. G. Kovačića 1e
08:00-20:00