Kontakti

Naziv Dom zdravlja Čakovec
Adresa Ivana Gorana Kovačića 1/e, 40000 Čakovec
OIB 53658931733
IBAN HR02 2407 0001 1001 9981 9
   
   
RAVNATELJ

Branko Vrčić, dr.med.spec.anest. i intenz.med.

 

e-mail

branko.vrcic@dzck.hr

   

Pomoćnica ravnatelja
za sestrinstvo - glavna sestra 
Doma zdravlja Čakovec

Irena Mađarić Tuksar, mag.med.techn.

Telefon

040/372-370

  099/251-6604

e-mail

irena.madjaric@dzck.hr

ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE, KADROVSKE I TEHNIČKE POSLOVE  
Voditeljica Odjela

Ivana Patarčec Ivanović, dipl. iur.

na zamjeni Žana Belač, mag.iur.

Telefon

040/372-338

 

  mob. 099/251-6603
e-mail ivana.patarcec-ivanovic@dzck.hr, zana.belac@dzck.hr
Kadrovski poslovi Gordana Krčmar
Telefon 040/372-381
e-mail gordana.krcmar@dzck.hr
   
ODJEL RAČUNOVODSTVA I FINANCIJA  
   
Voditelj Odjela

Franjo Horvat, mag.oec.

Telefon

040/372-375

mob. 099/251-6601

e-mail  franjo.horvat@dzck.hr
   
Obračun plaća: Gordana Lehkec
Telefon 040/372-386
e-mail gordana.lehkec@dzck.hr
   

 

tel. 372-378
fax: 372-355

 

Financijska služba:

Danijela Fučko

danijela.fucko@dzck.hr

 

Ivana Antolašić

ivana.antolasic@dzck.hr

 

Hrvoje Kreč

hrvoje.krec@dzck.hr

 

Službenik za informiranje

Ivana Patarčec Ivanović

(na zamjeni Žana Belač, mag.iur.)

uprava@dzck.hr