IZVJEŠĆA

DOKUMENT

PREUZIMANJE

Bilješke - godišnje 2017

Financijski izvještaji Doma zdravlja Čakovec za 2017. (xls)

Godišnje izvješće za 2017. godinu (csv)

Godišnje izvješće za 2017. godinu

Godišnje izvješće

Prijedlog Financijskog plana za 2016-2018. Dom zdravlja Čakovec

Financijski plan za 2016. godinu ZA OBJAVU

1. izmjene i dopune Financijskog plana za 2015. godinu

Prihodi - rashodi 2014

Bilanca 2014

Obveze 2014

Bilješke 2014