O nama

Tijela doma zdravlja

Upravno vijeće

Sjednice UV
Odluke UV

Stručno vijeće
Etičko povjerenstvo
Povjerenstvo za kvalitetu zdravstvene zaštite
Povjerenstvo za lijekove

Službenik za informiranje

Ivana Patarčec Ivanović, dipl.iur. - na zamjeni Goran Marciuš, mag.iur.
TELEFON tel. 040/372-338
e-mail: uprava@dzck.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka
e-mail: zastita.podataka@dzck.hr

 

PRIJAVA

ODJAVA