Naslovnica

OBAVIJEST- ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE DOMA DR. GORAN MESARIĆ

Poštovani,

ordinacija dentalne medicine Doma zdravlja Čakovec, dr. Goran Mesarić, će zbog izvanredne situacije promijeniti smjenu:

- Parne dane- ujutro

- Neparne dane- popodne,

Zahvaljujemo na razumijevanju,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR. BRIGITA HAUBRICH HRANDEK

Poštovani,

ordinacija opće medicine dr. Brigite Haubrich Hrandek- Čkaovec, neće raditi od 14.03.2020. god. do 27.03.2020.: zamjena bude ordinacija obiteljske medicine dr. Renate Hranjec- Čakovec,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR. HELGA GOLUBIĆ

Poštovani,

ordinacija dentalne medicine dr. Helge Golubić- Kotoriba, neće raditi od 16.03.2020. god. do 21.03.2020. god.: zamjena bude ordinacija dentalne medicine dr. Marka Cvijović- Sveta Marija,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR. JEKATERINA VABEC

Poštovani,

ordinacija dentalne medicine dr. Jekaterine Vabec- Čakovec, neće raditi dana 20.03.2020. god.: zamjena bude ordinacija dentalne medicine dr. Jasne Haček-Čakovec,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR. DIANA KREŠIĆ

Poštovani,

ordinacija opće medicine dr. Diane Krešić- Prelog, neće raditi od 12.03.2020. god. do 13.03.2020. god.: zamjena bude ordinacija opće medicine dr. Zrinka Karlovića- Prelog,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR. VLATKA PLEH

Poštovani,

ordinacija obiteljske medicine dr. Vlatke Pleh, neće raditi od 12.03.2020. god. do 13.03.2020. god.: zamjena bude ordinacija opće medicine dr. Branimira Bošnjak,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR. žELJKO KOVAČ

Poštovani,

ordinacija opće medicine dr. Željka Kovač- Donji Kraljevec, neće raditi od 12.03.2020. god. do 13.03.2020. god.: zamjena bude ordinacija opće medicine dr. Ljiljane Fujs- Donji Kraljevec,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- GINEKOLOŠKA ORDINACIJA DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC- DR. DANIELA VARGA TARADI

Poštovani,

specijalistička ginekološka ordinacija Doma zdravlja Čakovec- dr. Daniele Varga Taradi, neće raditi dana 20.03.2020. god.: zamjena bude specijalistička ginekološka ordinacija Doma zdravlja Čakovec- dr. Ines Tizaj,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR. ZRINKO KARLOVIĆ

Poštovani,

ordinacija opće medicine dr. Zrinka Karlović- Prelog, neće raditi 06.03.2020. god.: zamjena bude ordinacija opće medicine dr. Diane Krešić- Prelog, u istoj smjeni,

Srdačan pozdrav!

Stranice