Naslovnica

OBAVIJEST- GINEKOLOŠKA ORDINACIJA DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC- DR. DANIELE VARGA TARADI

Poštovani,

ginekološka ordinacija Doma zdravlja Čakovec- dr. daniela Varga Taradi- Čakovec, neće raditi od 23.12.2019. god. do 24.12.2019. god.: zamjena bude ginekološka ordinacija Doma zdravlja Čakovec- dr. Ines Tizaj- Čakovec,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- ORDINACIJA OBITELJSKE MEDICINE DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC- DR. IVA TRSTENJAK

Poštovani,

ordinacija obiteljske medicine Doma zdravlja Čakovec- dr. Iva Trstenjak- Belica, neće raditi od 30.12.2019. god. do 03.01.2020. god.: zamjena bude ordinacija obiteljske medicine Doma zdravlja Čakovec- dr. Jelena Krešić- Mala Subotica,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR. ZUZEL ŠANTEK

Poštovani,

pedijatrijska ordinacija dr. Branke Zuzel- Šantek- Čakovec, neće raditi od 23.12.2019. god. do 24.12.2019. god.: zamjena bude pedijatrijska ordinacija Doma zdravlja Čakovec- dr. Anamaria Murković Hunjadi- Čakovec,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR. BISERKA POJE JELENIĆ

Poštovani,

ordinacija obiteljske medicine dr. Biserke Poje Jelenić- Podturen, neće raditi od 31.12.2019. god. do 03.01.2020. god.: zamjena bude ordinacija dr. Zdenke Azenić-Ivanović- Domašinec,

Srdačan pozdrav!

 

OBAVIJEST- DR. GORDANA HABEK

Poštovani,

ordinacija dentalne medicine dr. Gordane Habek- Orehovica, neće raditi od 16.12.2019. god. do 31.12.2019. god.: zamjena bude ordinacija dentalne medicine dr. Vladimira Mađarić- Mala Subotica,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST O RADU GINEKOLŠKE ORDINACIJE DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC- DR. PATRICIA SENJANIN CAR- PRELOG

DOM ZDRAVLJA ČAKOVEC

 

O B A V I J E S T

Poštovane pacijentice,

obavještavamo Vas da specijalistička ginekološka ordinacija Doma zdravlja Čakovec, Prelog, P. K. Krešimira IV/7 – dr. Patricie Senjanin Car, od  dana 16.12.2019.god., zbog  odsustva djelatnice tima- doktorice, ima novu organizaciju rada.

OBAVIJEST- DR. JASNA ROBINIĆ-IVANEK

Poštovani,

pedijatrijska ordinacija dr. Jasne Robinć-Ivanek neće raditi od 23.12.2019. god. do 31.12.2019. god.: zamjena bude pedijatrijska ordinacija dr. Branke Gabor,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR- SNJEŽANA ZVONAR

Poštovani,

ordinacija dentalne medicine dr. Snježanae Zvonar- Donji Kraljevec, neće raditi 13.12.2019. god: zamjena bude ordinacija dentalne medicine dr. Višnje Danilović- Goričan,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR. LJUBICA LISJAK

Poštovani,

ordinacija dentalne medicine dr. Ljubice Lisjak- Čakovec, neće raditi 14.12.2019. god.: zamjena bude ordinacija dentalne medicine dr. Petre Percač- Čakovec,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST-DR. BISERKA KRIŽAN

Poštovani,

ordinacija dentalne medicine dr. Biserke Križan- Čakovec, neće raditi od 13.12.2019. god. do 14.12.2019. god.: zamjena bude ordinacija dentalne medicine dr. Petre Percač- Čakovec,

Srdačan pozdrav!

 

 

Stranice