MEDICINA RADA

 

Naziv grada/općine središta ordinacije Ime i prezime doktora nositelja tima           Ime i prezime                                medicinske sestre        Radno vrijeme          Telefon ordinacije                 Adresa ordinacije/e- mail adresa                      
Čakovec Marina Moharić- Pranjić, dr. med. specijalist medicine rada

Irena Kraljić, med. sestra
tel. 372-342

 

pon.- pet.:

07:00-15:00                   

 

040/372-342

za narudžbu zvati u vremenu od 13:00- 15:00 sati

I.G.Kovačića 1e, 40000 Čakovec
Čakovec

SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA MEDICINE RADA I SPORTA DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC,                                  Dina Skroza, dr. med. univ.mag.med., specijalist medicine rada i športa

Daria Horvat,  bacc.med.techn.

pon.- pet.: 

07:00-15:00

040/372-347

za narudžbu zvati u vremenu od 12:00- 14:30 sati

I.G.Kovačića 1e, 40000 Čakovec, e- mail: medicina.rada@dzck.hr