Ordinacije dentalne medicine

RADNO VRIJEME:
prijepodnevna smjena: od 07,00 sati do 14,30 sati
poslijepodnevna smjena: od 13,00 sati do 20,30 sati

DEŽURNA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

adresa: I. G. Kovačića 1E (2. kat)

tel: 040/372-311

radno vrijeme: NEDJELJOM, PRAZNIKOM I BLAGDANOM OD 08:00 SATI DO 18:00 SATI

Naziv grada/općine sjedišta ordinacije Ime i prezime doktora nositelja tima  Ime i prezime medicinske sestre/dentalnog asistenta Radno vrijeme Telefon ordinacije Adresa ordinacije
Belica Martina Štefičar, dr. med. dent. Karla Premuš parni: prijepodne,                         neparni: poslijepodne,                    subota IV. 040/845-844 Kralja Tomislava 118, 40319 Belica
Čakovec Jasna Haček,          dr. med. dent. Ružica Lončarić parni: poslijepodne,                neparni: prijepodne,                                subota I. ili V. 040/312-460 I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec
Čakovec Damira Mađarić,          dr. med. dent. Mihaela Goričanec pon., i  čet.: poslijepodne,
uto., sri. i pet.: prijepodne 
subota I. i III.
040/866-858 Športska 6a, 40000 Čakovec
Čakovec Mirna Rožej,           dr. med. dent. Jelena Krištofić pon., uto. i čet.: poslijepodne,
sri. i pet.: prijepodne,
subota I. i III.
040/391-115 R. Boškovića 13, 40000 Čakovec
Čakovec Kristina Božić,            dr. med. dent. Veronika Fileš pon., sri. i pet.: prijepodne,                  uto.i čet.: poslijepodne,                        subota II. i IV. 040/602-048 Josipa Kozarca 2, 40000 Čakovec
Čakovec Goran Mesarić,          dr. med. dent. Liljana Romančuk parni: poslijepodne,        neparni: prijepodne,                       subota II. 040/310-832 I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec
Čakovec Ivona Posavec, dr. med. dent. Ena Novak

sri. i pet.: prijepodne,                         pon., uto. i čet.: poslijepodne,        subota I. i III.

040/648-021 dr. Ivana Novaka 28, 40000 Čakovec
Čakovec Lidija Kučević Slaviček, dr. med. dent. Sanja Novak pon., čet. i pet.: prijepodne,                uto. i sri.: poslijepodne,                    subota II. 040/390-900 E.O. Price 9, 40000 Čakovec
Čakovec

Dom zdravlja Čakovec

Anja Sinko, dr.med.dent.

Anita Šprem parni: prijepodne,
neparni: poslijepodne,
subota IV.
040/310-740 I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec
Čakovec Nino Makovec,
dr. med. dent.
Elizabeta Zamuda sri. i čet.: prijepodne,
pon., uto. i pet.: poslijepodne,
subota I.
040/390-755 Ruđera Boškovića 25, 40000 Čakovec
Čakovec Gordana Mavrin, dr. med. dent. Andreja Sedlar parni: prijepodne,            neparni: poslijepodne,                     subota III. 040/312-560 I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec
Čakovec Tanja Rosić,  dr. med. dent. Verica Novak pon., sri. i pet.: prijepodne,                 uto. i čet.:poslijepodne,                  subota III. 040/384-666 Ul. Dr. Ivana Novaka 24A, 40000 Čakovec
Čakovec Jekaterina Vabec,          dr. med. dent. Aleksandra Horvat parni: poslijepodne,                      neparni: prijepodne,                       subota I. 040/312-090 I.G. Kovačića 1e, 40000 Čakovec
Čakovec Sanja Vrban, dr. med. dent. Marija Blažić pon., sri. i pet.: prijepodne,
 
uto. i čet.: poslijepodne,
subota IV.
040/601-585 S. Radića 27, 40000 Čakovec
Čakovec Alda Žagar,   dr. med. dent. Ljiljana Štampar pon., sri, i pet.: prijepodne,
uto. i čet.: poslijepodne,
subota II.
040/363-282 T. Goričanca 2, 40000 Čakovec
Čakovec Marija Sladić, dr. med. dent. Katarina Trstenjak pon. i uto.: poslijepodne,
sri., čet. i pet: prijepodne,
subota IV.
040/337-900

I. G. Kovačića 1b,

40000 Čakovec

Čakovec Gabriele Turk, dr. med. dent. Lidija Taradi pon., čet. i pet: prijepodne,                 uto. i sri.: poslijepodne,                  subota II. i III. 040/395-141

Ulica hrvatskih branitelja 2,

40000 Čakovec

Čakovec Petra Percač, dr. med. dent. Danijela Barulek pon., sri. i pet.: prijepodne,
uto. i čet.: poslijepodne,
subota II. i IV.
040/385-010

Franje Punčeca 8,

40000 Čakovec

Domašinec Dom zdravlja Čakovec,    Anja Subotić, dr.med.dent.- na zamjeni- Dolenec Dona Danijela Bašnec

parni: poslijepodne,                     neparni: prijepodne,                       subota I.

 

040/863-713

Domašinec, M. Pušteka 22, 40318 Dekanovec

 

Donja Dubrava mr.sc. Bernarda Miser, dr. med. dent. Ivanka Klobučarić

parni: prijepodne,                          neparni: poslijepodne,                      subota II.

040/499-800 Braće Radić 40,
40328 Donja  Dubrava
Donji Kraljevec Snježana Zvonar, dr. med. dent. Bosiljka Kobal parni: poslijepodne,                       neparni: prijepodne,                        subota I. 040/655-177 Čakovečka 5, 40320 Donji  Kraljevec
Donji Kraljevec Zdenko Percač, dr. med. dent. Andrea Poljak pon., uto. i čet.: poslijepodne,              sri. i pet.:prijepodne,                      subota IV. 040/655-888 Kolodvorska 29, 40320 Donji Kraljevec
Donji Vidovec Vanja Radmanić, dr. med. dent. Anica Lukša pon. i uto.: poslijepodne,                      sri., čet. i pet.: prijepodne,              subota I. i III. 040/843-098 Rade Končara 9, 40327 Donji Vidovec
Goričan

Dom zdravlja Čakovec

Josipa Belovari Žuljić, dr. med. dent. - na zamjeni 

Marija Kuzmić parni: prijepodne,                           neparni: poslijepodne,                    subota IV. 040/601-855 Školska 16a, 40324 Goričan
Gornji Mihaljevec Ivo Lucić,       dr. med. dent. Jadranka Lucić parni: prijepodne,                          neparni: poslijepodne,                    subota IV. 040/899-377 Gornji Mihaljevec 74, 40306 Macinec
Kotoriba Helga Golubić, dr. med. dent. Irena Kovač parni: poslijepodne,                          neparni: prijepodne,                       subota I. 040/682-255 Kralja Tomislava 123 A, 40329 Kotoriba
Kotoriba Silvija Kraljić, dr. med. dent. Lidija Rusak pon. i sri.: poslijepodne,                     uto., čet. i pet.: prijepodne,            subota III. 040/682-900 Sajmišna 2e, 40329 Kotoriba
Donji Kraljevec Andrea Belić, dr. med. dent. Martina Kocijan parni: prijepodne,                          neparni: poslijepodne,                    subota II. i III. u mjesecu 040/849-040 Kolodvorska 33, 440320 Donji Kraljevec
Macinec Ivana Marciuš Gotal, dr. med. dent. Tajana Magdalenić pon., sri. i pet.: prijepodne
uto. i čet.: poslijepopodne
subota I. i III.
040/ 858-078

Glavna 5,

40306 Macinec 

Mala Subotica Vladimir Mađarić, dr. med. dent. Valentina Horvat

parni: poslijepodne,                       neparni: prijepodne,                       subota II.

040/631-100 Glavna 31, 40321 Mala Subotica
Mala Subotica Maja Stokić dr.med.dent. Ivanka Stokić pon.i čet: poslijepodne                        uto, sri. i pet.: prijepodne                       subota I.                       040/395-085 Glavna 31, 40321 Mala Subotica
Mursko Središće Tatjana Čavka, dr. med. dent. Ivana Novak pon., sri. i čet.: poslijepodne,               uto. i pet.: prijepodne,                    subota I. i III. 040/544-070 Tekstilna ulica 2, 40315 Mursko Središće
Mursko Središće Izidora Miser,    dr. med. dent. Anja Šego parni: poslijepodne,                       neparni: prijepodne,                       subota II. 040/313-874 V. Nazora 19, 40315 Mursko Središće
Mursko Središće Medina Salihodžić,     dr. med. dent. Sara Tekeli parni: prijepodne,                          neparni: poslijepodne,                    subota I. 040/544-623 V. Nazora 19, 40315 Mursko Središće
Nedelišće

Jasmina Posedi, dr. med. dent.

 Iva Pernek parni: poslijepodne,                      neparni: prijepodne,                       subota I. 040/866-033 M. Tita 1, 40305 Nedelišće
Nedelišće Dubravka Novak Goricaj, dr. med. dent. Maja Juras pon., sri., i čet.: poslijepodne,                  uto. i pet.: prijepodne,                     subota II. 040/821-660 M. Tita 19, 40305 Nedelišće
Nedelišće Nena Jeđud, dr. med. dent. Maja Haramija uto., sri. i pet.: prijepodne,                 pon. i čet.: poslijepodne,                subote I. i III. 040/822-580 Radnička 1, 40305 Nedelišće
Orehovica Gordana Habek,           dr. med. dent. Marinela Pintarić parni: poslijepodne,                            neparni: prijepodne,                       subota III. 040/635-152 N.Tesle 23,
40322 Orehovica
Podturen Marta Jambrošić. dr. med. dent. Marija Horvat parni: prijepodne,                          neparni: poslijepodne,                     subota II. 040/847-426 Čakovečka 3, 40317 Podturen
Prelog mr. sc. Marija Godina,         dr. med. dent. Ivana Mavrin parni: poslijepodne,                      neparni: prijepodne,                        subota II. 040/646-844 Kralja P. Krešimira IV/7, 40323 Prelog
Prelog Ksenija Pintar Obadić, dr. med. dent. Janja Markati parni: prijepodne,                         neparni: poslijepodne,                     subota III. 040/646-850 Kralja P. Krešimira IV/7, 40323 Prelog
Prelog

 

Izidora Dijanošić, dr. med. dent.

Iva Beti

pon., uto. i sri.: poslijepodne,               čet. i pet.: prijepodne,                               subota III.

 

 

040/295-653 Jug II/32, 40323 Prelog
Prelog Miroslav Stančec, dr. med. dent. Tatjana Furdi pon. i sri.: poslijepodne,                      uto., čet. i pet.: prijepodne,                subota I. 040/630-029 Trg bana Jelačića 3, 40323 Prelog
Pribislavec Bojan Horvat, dr. med. dent. Lejla Kare Cikač parni: prijepodne,                         neparni: poslijepodne,                     subota I. i III. 040/360-439

Pribislavec, Braće Radića 32,

40000 Čakovec

Selnica Jurica Vrček, dr. med. dent. Vesna Juric pon., sri. i čet.: poslijepodne,              uto. i pet.: prijepodne,                    subota I. i III. 040/861-840 Jelačićev trg 1, 40314 Selnica
Strahoninec Dario Vincek, dr. med. dent. Senka Ciglarić pon. i čet.: poslijepodne,                    uto., sri. i pet.: prijepodne,              subota IV. 040/333-760 Strahoninec, Čakovečka 37c, 40000 Čakovec
Sveta Marija Marko Cvijović, dr. med. dent. Marina Cvijović parni: poslijepodne,
neparni: prijepodne,
subota II. i IV.
040/660-800 P. Miškine 1, 40326 Sveta Marija
Sveti Juraj na Bregu Sanja Petek Ilić,                 dr. med. dent. Gordana Mikulić parni: prijepodne,                          neparni: poslijepodne,                    subota I. 040/855-995 Pleškovec 30, 40311 Lopatinec
Sveti Martin na Muri Mia Nestić,           dr. med. dent. Karmenka Rihtarec pon. i čet.: poslijepodne,                     uto., sri. i pet.: prijepodne,               subota I.  040/868-939 Trg Svetog Martina 10, 40313 Sv. Martin na Muri
Šenkovec Jagoda Kovač, dr. med. dent. Roberta Zadravec pon. i sri.: poslijepodne,
uto., čet. i pet.: prijepodne,
subota III.
040/343-855 Šenkovec, M. Kovača 11, 40000 Čakovec
Štrigova Ninoslav Petek, dr. med. dent. Jasmina Blažon pon., čet. i pet.: prijepodne,                uto. i sri.: poslijepodne,                  subota III. 040/851-038 Štrigova 49, 40312 Štrigova
Vratišinec Maja Golik, dr. med. dent. Nives Pužaj parni: prijepodne,                             neparni: poslijepodne,                     subota I. 040/328-039 Dr. Vinka Žganca 1, 40316 Vratišinec