PALIJATIVNA SKRB

Poštovani pacijenti,

obavještavamo Vas da mobilni palijativni tim Doma zdravlja Čakovec privremeno nije u funkciji pa Vas molimo da se u slučaju potrebe obratite izabranim liječnicima opće/obiteljske medicine.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

 

 

 

 

Palijativna skrb predstavlja pristup koji je usmjeren na poboljšanje kvalitete života bolesnika i njegove obitelji, kada su suočeni s problemima povezanim uz bolest koja ugrožava život.
Program palijativne medicine se provodi u oko 120 zemalja svijeta, a pokrenula ga je u Velikoj Britaniji, 1976. Cicely Saunders po zanimanju medicinska sestra, doktorica medicine i socijalna radnica. Palijativna skrb u svijetu se provodi u bolnicama na specijaliziranim odjelima palijativne skrbi, u hospicijima, u palijativnim ambulantama i u kućama pacijenata koje posjećuje palijativni mobilni tim. 
Ministrastvo zdravlja prepoznalo je potrebu uvođenja palijativne skrbi u sustav zdravstva Rebublike Hrvatske  te  je odobrilo rad Mobilnog palijativnog tima Doma zdravlja Čakovec koji je započeo s radom u ožujku 2013. godine.  Uvođenje palijativne skrbi  je proces koji  traje godinama, a ne događaj.
Palijativni bolesnici nisu samo ljudi koji boluju od karcinoma, već i oni koji imaju kronične neurološke i kardiovaskularne bolesti.  Obuhvaća razdoblje od postavljanja dijagnoze životno ugrožavajuće bolesti sve do razdoblja žalovanja nakon smrti bolesnika. Palijativna medicina ne odnosi se samo na starije bolesnike, već na oboljele od neizlječivih bolesti svih životnih dobi, od najmanje djece do najstarijih.
Palijativna skrb nastoji poboljšati kvalitetu života  bolesnika i njegove obitelji. Nastoji ponuditi sustav podrške, kako bi se bolesnicima pomoglo živjeti aktivno u skladu s njihovim mogućnostima. 
Osnovni cilj palijativne medicine je  kontrola boli i  drugih  neugodnih simptoma (kašalj, nesanica, kronični umor, mučnina, prehrana, hidracija, opstipacija, inkontinencija, dekubitusi) te psiholoških, socijalnih i duhovnih problema. 
Palijativni mobilni tim  najčešće ima palijativnu savjetodavnu i mentorsku funkciju te nudi svoju stručnost u suzbijanju neugodnih  simptoma pacijenta  te psihosocijalnoj podršci. Sastoji se od liječnika opće medicine s edukacijom iz palijativne medicine i medicinske sestre. Kvalitetna palijativna skrb moguća je jedino TIMSKIM radom članova različitih profesija koji međusobno surađuju i integriraju aktivnosti. Stoga je važna suradnja palijativnog mobilnog tima s obiteljskim liječnicima, anesteziolozima, ustanovama za njegu u kući, psiholozima/psihijatrima, socijalnim radnicima,  duhovnicima, volonterima (udrugama).  

Monika Puklek, bacc. med. techn. 
radno vrijeme: 07:00 sati - 15:00 sati
telefon: 099 269 3053
e-mail: palijativni.tim@dzck.hr

 

CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI 

mr.sc. palijativne skrbi Renata Bermanec
Koordinator sustava palijativne skrbi u Međimurskoj županiji
M: +385994735260
e-mail: renata.mardetko@dzck.hr

 

PALIJATIVNI MOBILNI TIM DOM ZDRAVLJA ČAKOVEC

U sklopu Doma zdravlja Čakovec organiziran je palijativni mobilni tim koji djeluje od ožujka 2013. godine. U timu su jedna liječnica i jedna medicinska sestra koje na terenu dnevno obrade 6 - 7 bolesnika. Tim u svojem radu koordinira suradnju i potrebe između bolesnika, liječnika obiteljske medicine, patronažne službe, zdravstvene njege u kući te sekundarne zdravstvene zaštite radi postizanja pune interdisciplinarne aktivnosti vezane uz neizlječivo ili kronično bolesne. Zadaća palijativnog mobilnog tima je pomoć i podrška bolesnicima koji boluju od neizlječivih bolesti, poglavito bolesnicima u uznapredovalim stanjima ili krajnjoj fazi neizlječive ili kronične bolesti, kod kojih se očekuje značajno skraćenje života. Rad palijativnog mobilnog tima obavlja se prije svega fokusiranjem pacijenata koji boluju od neizlječivih ili kroničnih bolesti, a sastoji se od temeljitog pregleda bolesnika u kućnim uvjetima, ali i za vrijeme hospitalizacije, pregleda dokumentacije, prikupljanja socijalno – zdravstvenih podataka, prikupljanja podataka o rasporedu analgezije i ostale terapije, procjene fizičkih simptoma i smetnji te psihosocijalnih i duhovnih potreba na temelju čega se utvrđuju potrebe bolesnika. Palijativni mobilni tim ovisno o potrebama pojedinog bolesnika na terenu mjeri vitalne znakove (krvni tlak, šećer, disanje, puls), primjenjuje parenteralnu terapiju (intramuskularnu, intravensku, supkutanu), postavlja/mijenja urinarni kateter, ispire mokraćni mjehur, previja rane i dekubituse te savjetuje i poučava bolesnika i obitelj o farmakološkoj terapiji, prehrani, njezi te preporučuje daljnje postupke i nudi rješenja o izmjenama postojećih karakteristika okružja u kojem bolesnik živi. Jedan dio rada palijativnog mobilnog tima sastoji se od interdisciplinarne suradnje s liječnikom obiteljske medicine, sekundarnom zdravstvenom zaštitom, patronažnom službom, socijalnom službom i duhovnicima, a odnosi se na pronalaženje rješenja te ponudi mogućih opcija koje bi rezultirale poboljšanjem kvalitete života neizlječivo ili kronično bolesnog. Iako se u središtu rada nalazi sam bolesnik, palijativni mobilni tim pruža veliku podršku i savjetovanje cijeloj obitelji uključenoj u njegu bolesnika, ne samo za života već i u vrijeme žalovanja.

 

ISKUSTVA PALIJATIVNOG MOBILNOG TIMA

 

 • od ožujka 2013. do listopada 2014. preuzeta skrb o 238 pacijenta
 • 1195 kućnih posjeta

 

 

MEDICINSKE INTERVENCIJE

 

 • opći pregled pacijenta i ponovni pregled
 • prikupljanje socijalno-zdravstvenih podataka
 • mjerenje vitalnih znakova (krvnog tlaka, pulsa, temperature, GUK-a)
 • antropometrijsko mjerenje
 • procjena gubitka težine u određenom vremenskom razdoblju
 • procjena dosadašnje terapije – lijekovi za bol, mučninu, konstipaciju i ostale kronične bolesti
 • procjena boli pacijenta korištenjem vizualno-analogne skale, verbalne skale, numeričke skale
 • uzimanje uzoraka za laboratorijsku analizu
 • primjena parenteralne terapije
 • aspiracija dišnih putova
 • promjena/stavljanje urinarnog katetera
 • previjanje rana i terapija dekubitusa