ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI
 
Marija Kuzmić tel. 099/251-6602
Ivana Lukša tel. 099/251-6588
Ivana Ciglarić - zamjena Danica Bistrović tel. 099/469-6406
Zdravstvena njega osigurane osobe provodi se u svrhu poboljšanja njezinog zdravstvenog stanja i sprječavanja njegovog pogoršanja.

Dom zdravlja Čakovec ima ugovoreno pružanje i obavljanje zdravstvene njege u kući sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Prema mreži javne zdravstvene službe u djelatnosti zdravstvene njege u kući, Dom zdravlja Čakovec pokriva sljedeća mjesta:

Grad Čakovec: Čakovec,
Ivanovec,
Krištanovec,
Kuršanec,
Mačkovec,
Mihovljan,
Novo Selo na Dravi,
Novo Selo Rok,
Savska Ves,
Slemenice,
Šandorovec,
Štefanec,
Totovec
i Žiškovec.

Općinu Šenkovec: Šenkovec
i Knezovec
   
   
   
   
   
 
 
Dom zdravlja Čakovec, Ivana Gorana Kovačića 1e, 40000 Čakovec; tel. 040/372-381 fax. 040/372-355