MEDICINA RADA
 

Specijalistička ordinacija medicine rada
Marina Moharić-Pranjić, dr. med.
specijalist medicine rada

Čakovec, I. G. Kovačića 1e
fax: 040/312-660

 

Medicinske sestre:
Irena Kraljić- 372-322
Mirjana Borko- 372-322

 

Radno vrijeme: od 07:00 sati -15:00 sati, od ponedjeljka do petka

OBAVEZNO SE NARUČITI NA PREGLED

Broj za narudžbe i to u vremenu od 13:00-15:00 sati je 040/372-342- medicinska sestra Mirjana Borko
 
 
 
 
Dom zdravlja Čakovec, Ivana Gorana Kovačića 1e, 40000 Čakovec; tel. 040/372-381 fax. 040/372-355