RASPORED RADA  DEŽURNE ORDINACIJE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
 

RAD SUBOTOM U POPODNEVNOJ SMJENI OD 15.00 DO 20.00,
RAD NEDJELJOM  I BLAGDANOM OD 08.00-20.00

 
SRPANJ/KOLOVOZ 2017

DATUM

IME I PREZIME

ADRESA

RADNO VRIJEME

22.07.2017.
SUBOTA

dr. Jelena Krešić
ms. Petra Lisjak

Čakovec,
Paviljon 3. I. G. Kovačića 1e

15:00-20:00

23.07.2017.
NEDJELJA

dr. Marija Križanović
sr. Igor Mikor

Čakovec,
Paviljon 3. I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00

29.07.2017.
SUBOTA

dr. Marina Bašek
ms. Karolina Plevnjak

Čakovec,
Paviljon 3. I. G. Kovačića 1e

15:00-20:00

30.07.2017.
NEDJELJA

dr. Marina Bašek
ms. Karolina Plevnjak

Čakovec,
Paviljon 3. I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00

05.08.2017.
BLAGDAN

dr. Amila Janković
ms. Alica Farkaš

Čakovec,
Paviljon 3. I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00

06.08.2017.
NEDJELJA

dr. Amila Janković
ms. Alica Farkaš

Čakovec,
Paviljon 3. I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00

12.08.2017.
SUBOTA

dr. Ivica Dukić
ms. Petra Šoltić

Čakovec,
Paviljon 3. I. G. Kovačića 1e

15:00-20:00

13.08.2017.
NEDJELJA

dr. Ivica Dukić
ms. Petra Šoltić

Čakovec,
Paviljon 3. I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00

15.08.2017.
BLAGDAN

dr. Petra Pongrac
ms. Vera Brežnjak

Čakovec,
Paviljon 3. I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00

19.08.2017.
SUBOTA

dr. Margarita Berkopić
ms. Vlatka Kavran

Čakovec,
Paviljon 3. I. G. Kovačića 1e

15:00-20:00

20.08.2017.
NEDJELJA

dr. Margarita Berkopić
ms. Vlatka Kavran

Čakovec,
Paviljon 3. I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00

26.08.2017.
SUBOTA

dr. Božidar Poljak
mt. Igor Mikor

Čakovec,
Paviljon 3. I. G. Kovačića 1e

15:00-20:00

27.08.2017.
NEDJELJA

dr. Božidar Poljak
mt. Igor Mikor

Čakovec,
Paviljon 3. I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00

 
 
Dom zdravlja Čakovec, Ivana Gorana Kovačića 1e, 40000 Čakovec; tel. 040/372-381 fax. 040/372-355