RASPORED RADA  DEŽURNE ORDINACIJE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
 

RAD SUBOTOM U POPODNEVNOJ SMJENI OD 15.00 DO 20.00,
RAD NEDJELJOM  I BLAGDANOM OD 08.00-20.00

 
SVIBANJ 2018

DATUM

IME I PREZIME

ADRESA

RADNO VRIJEME

01.05.2018.
BLAGDAN

dr. Božidar Poljak
mt. Igor Mikor

Čakovec,
Paviljon 3. I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00

05.05.2018.
SUBOTA

dr. Amila Janković
ms. Alica Farkaš

Čakovec,
Paviljon 3. I. G. Kovačića 1e

15:00-20:00

06.05.2018.
NEDJELJA

dr. Amila Janković
ms. Alica Farkaš

Čakovec,
Paviljon 3. I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00

12.05.2018.
SUBOTA

dr. Božidar Poljak
mt. Igor Mikor

Čakovec,
Paviljon 3. I. G. Kovačića 1e

15:00-20:00

13.05.2018.
NEDJELJA

dr. Božidar Poljak
ms. Petra Lisjak

Čakovec,
Paviljon 3. I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00

19.05.2018.
SUBOTA

dr. Dora Goričanec
ms. Vera Brežnjak

Čakovec,
Paviljon 3. I. G. Kovačića 1e

15:00-20:00

20.05.2018.
NEDJELJA

dr. Ivica Dukić
ms. Petra Šoltić

Čakovec,
Paviljon 3. I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00

26.05.2018.
SUBOTA

dr. Stella Hoblaj
ms. Valentina Petran

Čakovec,
Paviljon 3. I. G. Kovačića 1e

15:00-20:00

27.05.2018.
NEDJELJA

dr. Ivica Dukić
ms. Petra Šoltić

Čakovec,
Paviljon 3. I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00

31.05.2018.
BLAGDAN

dr. Božidar Poljak
ms. Petra Lisjak

Čakovec,
Paviljon 3. I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00

 
 
Dom zdravlja Čakovec, Ivana Gorana Kovačića 1e, 40000 Čakovec; tel. 040/372-381 fax. 040/372-355