RASPORED RADA  DEŽURNE ORDINACIJE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
 

RAD SUBOTOM U POPODNEVNOJ SMJENI OD 15.00 DO 20.00,
RAD NEDJELJOM  I BLAGDANOM OD 08.00-20.00

 
VELJAČA 2018

DATUM

IME I PREZIME

ADRESA

RADNO VRIJEME

03.02.2018.
SUBOTA

dr. Renata Hranjec
ms. Silvana Igrec

Čakovec,
Paviljon 3. I. G. Kovačića 1e

15:00-20:00

04.02.2018.
NEDJELJA

dr. Renata Hranjec
ms. Silvana Igrec

Čakovec,
Paviljon 3. I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00

10.02.2018.
SUBOTA

dr. Ivica Dukić
ms. Petra Šoltić

Čakovec,
Paviljon 3. I. G. Kovačića 1e

15:00-20:00

11.02.2018.
NEDJELJA

dr. Ivica Dukić
ms. Petra Šoltić

Čakovec,
Paviljon 3. I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00

17.02.2018.
SUBOTA

dr. Monika Friščić
ms. Karolina Plevnjak

Čakovec,
Paviljon 3. I. G. Kovačića 1e

15:00-20:00

18.02.2018.
NEDJELJA

dr. Monika Friščić
ms. Karolina Plevnjak

Čakovec,
Paviljon 3. I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00

24.02.2018.
SUBOTA

dr. Božidar Poljak
mt. Igor Mikor

Čakovec,
Paviljon 3. I. G. Kovačića 1e

15:00-20:00

25.02.2018.
NEDJELJA

dr. Slobodan Oluić
ms. Petra Lisjak

Čakovec,
Paviljon 3. I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00

 
 
Dom zdravlja Čakovec, Ivana Gorana Kovačića 1e, 40000 Čakovec; tel. 040/372-381 fax. 040/372-355