RASPORED RADA  DEŽURNE ORDINACIJE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
 

RAD SUBOTOM U POPODNEVNOJ SMJENI OD 15.00 DO 20.00,
RAD NEDJELJOM  I BLAGDANOM OD 08.00-20.00

 
RUJAN 2017

DATUM

IME I PREZIME

ADRESA

RADNO VRIJEME

02.09.2017.
SUBOTA

dr. Ivica Dukić
ms. Petra Šoltić

Čakovec,
Paviljon 3. I. G. Kovačića 1e

15:00-20:00

03.09.2017.
NEDJELJA

dr. Ivica Dukić
ms. Petra Šoltić

Čakovec,
Paviljon 3. I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00

09.09.2017.
SUBOTA

dr. Amila Janković
ms. Alica Farkaš

Čakovec,
Paviljon 3. I. G. Kovačića 1e

15:00-20:00

10.09.2017.
NEDJELJA

dr. Amila Janković
ms. Alica Farkaš

Čakovec,
Paviljon 3. I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00

16.09.2017.
SUBOTA

dr. Marija Gluhak
ms. Gabrijela Vršić

Čakovec,
Paviljon 3. I. G. Kovačića 1e

15:00-20:00

17.09.2017.
NEDJELJA

dr. Marija Gluhak
ms. Vera Brežnjak

Čakovec,
Paviljon 3. I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00

23.09.2017.
SUBOTA

dr. Božidar Poljak
mt. Igor Mikor

Čakovec,
Paviljon 3. I. G. Kovačića 1e

15:00-20:00

24.09.2017.
NEDJELJA

dr. Renata Hranjec
ms. Silvana Igrec

Čakovec,
Paviljon 3. I. G. Kovačića 1e

08:00-20:00

30.09.2017.
SUBOTA

dr. Amila Janković
ms. Alica Farkaš

Čakovec,
Paviljon 3. I. G. Kovačića 1e

15:00-20:00

 
 
Dom zdravlja Čakovec, Ivana Gorana Kovačića 1e, 40000 Čakovec; tel. 040/372-381 fax. 040/372-355