IZVJEŠĆA
 
DOKUMENT

PREUZIMANJE

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA 2016. GODINA

PR-RAS 2015

BILANCA 2015

OBVEZE 2015

RAS funkcijski 2015

Bilješke godišnje za 2015. godinu

 
 
Dom zdravlja Čakovec, Ivana Gorana Kovačića 1e, 40000 Čakovec; tel. 040/372-381 fax. 040/372-355