JAVNA NABAVA

Objavljeno Dokument Detalji
20.09.2018

Registar ugovora o javnoj nabavi i ovirnih sporazuma za 2014 - ažurirano 03 01 2017

Pogledaj
20.09.2018

Plan nabave Doma zdravlja Čakovec za 2017 godinu

Pogledaj
20.09.2018

1 izmjene i dopune Plana nabave Doma zdravlja Čakovec za 2016 godinu

Pogledaj
20.09.2018

Registar ugovora o javnoj nabavi i ovirnih sporazuma za 2012.- ažurirano 06.07.2016.

Pogledaj
20.09.2018

Plan nabave Doma zdravlja Čakovec za 2016. godinu

Pogledaj
20.09.2018

2. izmjene i dopune Plana nabave Doma zdravlja Čakovec za 2015. godinu

Pogledaj
20.09.2018

1. izmjene i dopune Plana nabave Doma zdravlja Čakovec za 2015. godinu

Pogledaj
20.09.2018

Plan nabave Doma zdravlja Čakovec za 2015. godinu

Pogledaj
20.09.2018

2. izmjene i dopune Plana nabave Doma zdravlja Čakovec za 2014. godinu

Pogledaj
20.09.2018

Dokumentacija za nadmetanje - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE za izgradnju objekta DZČK

Pogledaj

Stranice