Objavljeno Dokument AktiPDF
20.09.2018

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

Pogledaj
20.09.2018

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji, načinu rada i popisu poslova DZ Čakovec

Pogledaj
20.09.2018

Pravilnik o kriterijima pripravničkih mjesta DZ Čakovec

Pogledaj
20.09.2018

Poslovnik Doma zdravlja Čakovec

Pogledaj
20.09.2018

Statut DZ Čakovec

Pogledaj

Stranice