Objavljeno Dokument AktiPDF
11.01.2021

Plan rada i razvoja Doma zdravlja Čakovec za 2021. godinu

Pogledaj
06.12.2019

Procedura o načinu raspolganja, korištenja i upravljanja nekretninama Doma zdravlja Čakovec

Pogledaj
06.12.2019

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga Doma zdravlja Čakovec

Pogledaj
06.12.2019

Procedura blagajničkog poslovanja Doma zdravlja Čakovec

Pogledaj
20.09.2018

Pravilnik o postupku jednostavne nabave

Pogledaj
20.09.2018

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

Pogledaj
20.09.2018

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji, načinu rada i popisu poslova DZ Čakovec

Pogledaj
20.09.2018

Pravilnik o kriterijima pripravničkih mjesta DZ Čakovec

Pogledaj
20.09.2018

Poslovnik Doma zdravlja Čakovec

Pogledaj
20.09.2018

Statut DZ Čakovec

Pogledaj

Stranice