Obavjesti o zamjenama

OBAVIJEST - DR. ANJA SUBOTIĆ

Poštovani,

ordinacija dentalne medicine dr. Anje Subotić  dana 24.09.2021. g. koristi godišnji odmor.

Zamjena je dr. Maja Golik, ordinacija u Vratišincu.

 

OBAVIJEST- DR. NINA KNEŽEVIĆ

Poštovani,

ordinacija dr. Nine Knežević koristi godišnji odmor dana  24.09.2021. g.

Zamjena je dr. Franjo Carović u suprotnoj smjeni.

OBAVIJEST - DR. SLOBODAN OLUIĆ

Poštovani,

ordinacija dr. Slobodana Oluića koristi godišnji odmor od 22.09. do 28.09.2021. g.

Zamjena je dr. Biserka  Goričanec.

OBAVIJEST - DR. ŽELJKA BOŠNJAK

Poštovani,

ordinacija dr. Željke Bošnjak koristi godišnji odmor dana 20.09.2021. g.

Zamjena je dr. Ivica Dukić, ordinacija Vratišinec.

OBAVIJEST - DR. JANA VRBANEC (zamjena dr. Kristina Hutinec)

Poštovani,

ordinacija dr. Jane Vrbanec (zamjena dr. Kristina Hutinec) koristi godišnji odmor od 22.09. do 24.09.2021. g.

Zamjena je ordinacija dr. Stelle Hoblaj.

MEDICINA RADA I SPORTA- DR. DINA SKROZA

Poštovani,

specijalistička ordinacija medicine rada i sporta Doma zdravlja Čakovec, dr Dina Skroza koristi godišnji odmor 24.09.2021. i 07.10.2021.

Zamjena je dr. Marina Moharić-Pranjić.

OBAVIJEST - DR. LIDIJA VIDOVIĆ ZVONAR

Poštovani,

ordinacija dr. Lidije Vidović-Zvonar neće raditi dana 17.09.2021. radi edukacije.

Zamjena je dr. Ljubica Slaviček.

OBAVIJEST - DR. BISERKA GORIČANEC

Pošttovani,

ordinacija dr. Biserke Goričanec  koristi godišnji odmor dana 17.09.2021. g.

Zamjena je dr. Slobodan Oluić.

OBAVIJEST- DR. ANICA BELIĆ

Poštovani,

ordinacija dr. Anice Belić koristi godišnji odmor dana 17.09.2021. g.

Zamjena je dr. Jelena Krešić.

OBAVIJEST- DR. BRIGITA HAUBRICH-HRANDEK

Poštovani,

ordinacija dr. Brigite Haubrich-Hrandek neće raditi dana 17.09.2021. radi stručnog usavršavanja.

Zamjena će biti dr. Martina Novak.

Stranice