Obavijest o radu Ambulante posebnog dežurstva za COVID-19

            Obavijest o radu Ambulante posebnog dežurstva za COVID-19

Obavještavamo vas da Ambulanta posebnog dežurstvo za COVID-19 koja je locirana na parkiralištu Svetojelenske ulice u Čakovcu (pokraj kruga Županijske bolnice Čakovec), od subote 28.03.2020. radi od 07 - 19h – dnevna smjena - preglede febrilnih/pacijenata s respiratornim simptomima/pacijenata suspektnih na COVID, a od 19 - 07h – noćna smjena -  trijažu suspektnih na COVID (bez pregleda).

            Molimo da pacijenti koji NEMAJU febrilitet/respiratorne simptome/nisu suspektni na COVID, ne dolaze fizički u COVID ambulantu, već je potrebno najprije nazvati obiteljskog liječnika, a u slučaju  da on ne radi nazvati Call centar 040/372-372 gdje će dobiti informaciju kod kojeg liječnika obiteljske medicine mogu biti pregledani i kada.

            Molim Vas da se držite ovih naputaka da ne bismo pogoršavali epidemiološku situaciju.