Organizacija rada djelatnosti dentalne medicine za vrijeme epidemije

Dana 26.03.2020. ravantelj Doma zdravlja Čakove donio je ODLUKU o posebnoj organizaciji rada djelatnosti dentalne medicine na primarnoj i specijalističko-konzilijarnoj razini zdravstvene djelatnosti za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

 

Za potrebe organizacije i rasporeda rada, Dom zdravlja Čakovec će privremeno organizirati rad djelatnosti dentalne medicine u ordinacijama na sljedećim lokacijama:

1. ODM, I. G. Kovačića  1/e, Čakovec, tel. 310-832

2. ODM, V. Nazora 19, Mursko Središće, tel. 313-874

3. ODM, M. Pušteka 22, Domašinec, tel. 863-713

 

Ordinacije će raditi sedam dana u tjednu u dvije smjene i to u vremenu od 07,00-13,30 sati (prijepodnevna smjena) i od 13,30-20,00 sati (poslijepodnevna smjena), te će obavljati samo hitne i neodgodive intervencije.

U radu će sudjelovati svi timovi iz mreže javne zdravstvene službe, osim onih koji su opravdano spriječeni.  

Izabrani doktori dentalne medicine obvezni su biti telefonski dostupni prema dosadašnjem  rasporedu radnog vremena i upućivati svoje pacijente u ordinacije u koje su i oni raspoređeni.

Pacijenti moraju svoj dolazak u ordinaciju obavezno najaviti telefonom.