Pedijatrijska ordinacija dr. Branke Zuzel-Šantek

Poštovani,

Ovim putem Vas obavještavamo da pedijatrijska ordinacija dr. Branke Zuzel-Šantek neće raditi u razdoblju od 10.09.2018. do 15.09.2018., radi korištenja godišnjeg odmora. Zamjenka ordinacija je pedijatrijska ordinacija dr. Dušice Kvakan-Gazdić,

Srdačan pozdrav!