OBAVIJEST- PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA DR. BRANKE ZUZEL- ŠANTEK

Poštovani,

pedijatrijska ordinacija dr. Branke Zuzel- Šantek- Čakovec, ne radi od 04.11.2019. god. do 11.11.2019. god.: zamjena je pedijatrijska ordinacija Doma zdravlja Čakovec, dr. Anamaria Murković- Hunjadi- nova zgrada Doma zdravlja Čakovec,

Srdačan pozdrav!