OBAVIJEST- DR. LJILJANA FUJS- DONJI KRALJEVEC

Poštovani,

ordinacija opće medicine dr. Ljiljane Fujs- Donji Kraljevec, neće raditi od 08.06.2020. god. do 12.06.2020. god.: zamjena bude ordinacija opće medicine dr. Željka Kovač- Donji Kraljevec,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR. DOROTEA LEBAR

Poštovani,

ordinacija opće medicine  dr. Dorotee Lebar- Čakovec, neće raditi dana 12.06.2020. god.: zamjena bude ordinacija opće medicine dr. Đure Pervana- Čakovec,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- SPECIJALISTIČKA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA DR. DANIELE VARGA TARADI- ČAKOVEC

Poštovani,

specijalistička ginekološka ordinacija dr. Daniele Varge Taradi- Čakovec, neće raditi dana 12.06.2020. god.: zamjena bude specijalistička ginekološka ordinacija Doma zdravlja Čakovec- dr. Ines Tizaj- Čakovec,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC- BELICA

Poštovani,

ordinacija dentalne medicine Doma zdravlja Čakovec- dr. Martine Štefičar- Belica, neće raditi dana 12.06.2020. god.: zamjena bude ordinacija dentalne medicine dr. Vladimira Mađarić- Mala Subotica,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR. MARIJA GODINA

Poštovani,

ordinacija dentalne medicine dr. Marije Godine- Prelog, neće raditi od 06.06.2020. god. do 12.06.2020. god.: zamjena bude ordinacija dentalne medicine dr. Ksenije Pintar Obadić- Prelog,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- ORDINACIJA OBITELJSKE MEDICINE DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC- NEDELIŠĆE

Poštovani,

ordinacija obiteljske medicine Doma zdravlja Čakovec- dr. Anita Marinović- Nedelišće, neće raditi 12.06.2020. god.: zamjena bude ordinacija obiteljske medicine Doma zdravlja Čakovec- dr. Marina Bašek Mesarić- Nedelišće;

i od 15.06.2020. god. do 19.06.2020. god.: zamjena bude ordinacija obiteljske medicine Doma zdravlja Čakovec- dr. Martine Vidović- Nedelišće,

i od 25.06.2020. god. do 27.06.2020. god.: zamjena bude ordinacija obiteljske medicine Doma zdravlja Čakovec- dr. Martine Vidović- Nedelišće,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- ORDINACIJA OBITELJSKE MEDICINE DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC- NEDELIŠĆE

Poštovani,

ordinacija obiteljske medicine Doma zdravlja Čakovec- dr. Marina Bašek Mesarić- Nedelišće, neće raditi od 09.06.2020. god. do 10.06.2020. god: zamjena bude ordinacija obiteljske medicine Doma zdravlja Čakovec- dr. Anita Marinović- Nedelišće,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC- VRATIŠINEC

Poštovani,

ordinacija dentalne medicine Doma zdravlja Čakovec- dr. Maja Golik- Vratišinec, neće raditi 12.06.2020. god.: zamjena bude ordinacija dentalne medicine Doma zdravlja Čakovec- dr. Anje Subotić- Domašinec,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- SPECIJALISTIČKA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC-PRELOG

Poštovani,

specijalistička ginekološka ordinacija Doma zdravlja Čakovec- dr. Patricie Senjanin Car- Prelog, neće raditi od 08.06.2020. god. do 12.06.2020. god.: zamjena bude specijalistička ginekološka ordinacija Doma zdravlja Čakovec- dr. Ines Tizaj- Čakovec; i specijalistička ginekološka ordinacija dr. Daniele Varga Taradi- Čakovec,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST. ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC- DR. ANJA SUBOTIĆ

Poštovani,

ordinacija dentalne medicine Doma zdravlja Čakovec- dr. Anje Subotić- Domašinec, neće raditi od 19.06.2020. god. do 26.06.2020. god.: zamjena bude ordinacija dentalne medicine dr. Marte Jambrošić- Podturen,

Srdačan pozdrav!

Stranice

Pretplati se na DZCK RSS