OBAVIJEST- SPECIJALISTIČKA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC- DR. INES TIZAJ

Poštovani,

specijalistička ginekološka ordinacija Doma zdravlja Čakovec- dr. Ines Tizaj- Čakovec, neće raditi od 15.06.2020. god. do 19.06.2020. god.: zamjena bude specijalistička ginekološka ordinacija Doma zdravlja Čakovec- Prelog i specijalistička ginekološka ordinacija dr. Daniele Varge Taradi,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR. MARTA LAJTMAN KRIŽAIĆ

Poštovani,

specijalistička ginekološka ordinacija dr. Marte Lajtman Križaič- Čakovec, neće raditi 12.06.2020. god.: zamjena bude specijalistička ginekološka ordinacija dr. Darka Golubić- Čakovec,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR. SVETLANA DROBNJAK-

Poštovani,

ordinacija opće medicine dr. Svetlane Drobnjak- Sveti Martin na Muri, neće raditi dana 12.06.2020. god.; te također od 23.06.2020. god. do 26.06.2020. god.: zamjena bude ordinacija obiteljske medicine Doma zdravlja Čakovec- dr. Monika Friščić- Selnica,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR. DUŠICA GAZDIĆ KVAKAN

Poštovani,

specijalistička pedijatrijska ordinacija dr. Dušice Gazdić Kvakan-Čakovec, neće raditi dana 12.06.2020. god.: zamjena bude specijalistička pedijatrijska ordinacija dr. Jasne Robinić-Ivanek- Čakovec,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR. SILVIJA KRALJIĆ

Poštovani,

ordinacija dentalne medicine dr. Silvije Kraljić- Kotoriba, neće raditi dana 12.06.2020. god.: zamjena bude ordinacija dentalne medicine dr. Bernarde Miser- Donja Dubrava,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR. LJILJANA FUJS- DONJI KRALJEVEC

Poštovani,

ordinacija opće medicine dr. Ljiljane Fujs- Donji Kraljevec, neće raditi od 08.06.2020. god. do 12.06.2020. god.: zamjena bude ordinacija opće medicine dr. Željka Kovač- Donji Kraljevec,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR. DOROTEA LEBAR

Poštovani,

ordinacija opće medicine  dr. Dorotee Lebar- Čakovec, neće raditi dana 12.06.2020. god.: zamjena bude ordinacija opće medicine dr. Đure Pervana- Čakovec,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- SPECIJALISTIČKA GINEKOLOŠKA ORDINACIJA DR. DANIELE VARGA TARADI- ČAKOVEC

Poštovani,

specijalistička ginekološka ordinacija dr. Daniele Varge Taradi- Čakovec, neće raditi dana 12.06.2020. god.: zamjena bude specijalistička ginekološka ordinacija Doma zdravlja Čakovec- dr. Ines Tizaj- Čakovec,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC- BELICA

Poštovani,

ordinacija dentalne medicine Doma zdravlja Čakovec- dr. Martine Štefičar- Belica, neće raditi dana 12.06.2020. god.: zamjena bude ordinacija dentalne medicine dr. Vladimira Mađarić- Mala Subotica,

Srdačan pozdrav!

OBAVIJEST- DR. MARIJA GODINA

Poštovani,

ordinacija dentalne medicine dr. Marije Godine- Prelog, neće raditi od 06.06.2020. god. do 12.06.2020. god.: zamjena bude ordinacija dentalne medicine dr. Ksenije Pintar Obadić- Prelog,

Srdačan pozdrav!

Stranice

Pretplati se na DZCK RSS